Αναπτυξιακά προγράμματα και Συμβουλευτική.

Τα τρένα των ευκαιριών και της ανάπτυξης περνάνε τακτικά. Πρέπει να είστε επιβάτης. Εμείς γνωρίζουμε τα δρομολόγια και κάνουμε για σας την κράτηση θέσης.
Επιδοτήσεις
Φορολογικές ελαφρύνσεις
Ευνοϊκός δανεισμός
Ενίσχυση της απασχόλησης
Διασυνοριακά & διακρατικά προγράμματα κ.α.

Επιχειρηματικά Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την συνδρομη των κυβερνήσεων των κρατών – μελών της, παρέχουν ένα σύνολο χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη οργανισμών και επιχειρήσεων.

Οι  χρηματοδοτήσεις λαμβάνουν πολλές διαφορετικές μορφές όπως:

  1. επιδοτήσεις
  2. φορολογικές ελαφρύνσεις
  3. ευνοϊκός δανεισμός
  4. ενίσχυση της απασχόλησης
  5. διασυνοριακά & διακρατικά  προγράμματα κ.α.

 Στόχος των χρηματοδοτήσεων είναι να δοθούν κίνητρα για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων, την ενίσχυση της καινοτομίας, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας κλπ.

Η PR-OM έχει διαρκή ενημέρωση για τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προκηρύσσονται και  “τρέχουν”.

Μελετάμε το αντικείμενο της δραστηριότητας σας και σας παρέχουμε αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις για την δυνατότητα αξιοποίησης τους!

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου.

Let's Talk